Dział aktualności

Jak wykupić znaczki członkowskie PTTK i zachować ubezpieczenie NNW oraz członkostwo w PTTK gdy zamknięto biuro?


admin, 2020-03-22 20:15:59


Koleżanki, Koledzy - Członkowie PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Ze względu na zamknięcie biura do odwołania z przyczyn zagrożenia epidemiologicznego pojawiły się trudności w dystrybucji znaczków członkowskich PTTK, które m.in. uprawniają do ubezpieczenia NNW od 01.04.2020 – 31.03.2021 roku oraz są podstawą członkostwa w PTTK.

W zaistniałej sytuacji członkom PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A., którzy dotychczas nie opłacili składki członkowskiej PTTK za 2020 rok w ceu zapewnienia ciągłości członkostwa oraz ubezpieczenia NNW (aktualne upływa z dniem 31.03.2020r) proponujemy aby w miarę możliwości:

- składki członkowskie PTTK opłacać przelewem na konto Oddziału, w tytule podając imię nazwisko i za jaki rok (np. Jan Kowalski składka PTTK za 2020 rok).

Nr konta bankowego 93 1240 4751 1111 0000 5511 3061
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 5

Składka PTTK w 2020, wynosi 65 zł (normalny) lub 40zł (ulgowy).

Do ubezpieczenia NNW liczy się dzień następujący po dokonaniu wpłaty za składkę członkowską PTTK
Przepisy PTTK.

Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Informację o wpłacie prosimy przekazać na ogólny adres email: oddzial@wskrzeszow.pttk.pl lub pod numerem tel. 601.311.403


Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa umowa ubezpieczeniowa NNW członków -Kliknij po szczegóły tutaj.Kliknij tutaj aby obejrzeć wszystkie aktualności. Kliknij tutaj aby obejrzeć wszystkie relacje.