Galerie zdjęć z Imprez Oddziału PTTK przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

W razie braku Twojej zgody w dowolnej chwili na opublikowanie Twojego wizerunku na stronie galerii Oddziału prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres mailowy wówczas wskazane zdjęcia będą usunięte

 
 

Strona główna > IMPREZY ODDZIAŁU PTTK PRZY WSK 'PZL-RZESZÓW' S.A. W 2014 ROKU > "Rowery"(IW), 19-22 czerwca, Krempna, Beskid Niski, Podkarpackie

Rowery_2014_106_3D_cerkwiskoicmentarzwbyejwsiZydowskie_resize_exposure.jpg
Cmentarz łemkowski w nieistniejącej wsi Żydowskie, w XVI w. Żydowsko. Po II WŚ mieszkańców (głównie grekokatolików) wysiedlono do ZSRR, a we wsi urządzono PGR.192 odsłon
Rowery_2014_036_2D_kociwKotaniu_resize_exposure.jpg
Cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana w Kotani wzniesiona w 1841r.150 odsłon
Rowery_2014_073_2D_cerkiewwPielgrzymce_resize_exposure.jpg
Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pielgrzymce. Wzniesiona w końcu XVIII w.143 odsłon
Rowery_2014_193_4D_cerkiewwOlchowcu_resize_exposure.jpg
Cerkiew w Olchowcu pod wezwaniem Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari. 22 maja we wsi odbywa się uroczysty odpust - Keremesz.152 odsłon
Rowery_2014_128_3D_cmentarzwbyejwsiDugie_resize_exposure.jpg
Cmentarz w dawnej, nieistniejącej wsi Długie(dawniej łemkowski Dovhe)131 odsłon
Rowery_2014_153_3D_cmentarzwoskowyIwojnywewsiCzarne_resize_exposure.jpg
Cmentarz z I WŚ we wsi Czarne. Pochowano tu 27 austriaków z 87 pułku piechoty a także 372 żołnierzy z rosyjskiego 192 pułku piechoty.123 odsłon
Rowery_2014_096_2D_cerkiewwwitkowejWielkiej_resize_exposure.jpg
Dawna greckokatolicka Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej. Od 1986 filialny kościół rzymskokatolicki.123 odsłon
Rowery_2014_060_2D_dopywWisokiwSkalniku_resize_exposure.jpg
Dopływ Głojsce rzeki Wisłoka we wsi Skalnik. 110 odsłon
Rowery_2014_048_2D_natrasiemidzyKotaniemaSkalnikiem_resize_exposure.jpg
Droga między Kotaniem a Skalnikiem. Skalnik jest jedną z najstarszych parafii na terenie południowej Polski. Jego początki sięgają IX wieku.154 odsłon
Rowery_2014_052_2D_natrasiemidzyKotaniemaSkalnikiem-widoknaGrzywack_resize_exposure.jpg
Droga między Kotaniem a Skalnikiem. Przez Kotań prowadzi żółty szlak turystyczny z przełęczy Hałbowskiej na przełęcz między Kolaninem, a Świerzową i następnie do Mrukowej.108 odsłon
Rowery_2014_111_3D_drogamidzynieistniejcymiwioskamiZydowskieiCiechania_resize_exposure.jpg
Droga pomiędzy nieistniejącymi wsiami Ciechania - Żydowskie133 odsłon
Rowery_2014_001_1D_drogazKrempnejdoMyscowej_resize_exposure.jpg
Droga z Krempnej do Myscowej. Myscowa p jest ołożona między Łysą Górą (641m.n.p.m.), Polaną (651m.n.p.m.), Danią (696m.n.p.m.), Suchanią (580m.n.p.m.) a Kamieniem (714m.n.p.m.).103 odsłon
Rowery_2014_192_4D_cerkiewwOlchowcu_resize_exposure.jpg
Inskrypcja wykuta w kamieniu na cmentarzu przy cerkwi w Olchowcu 115 odsłon
Rowery_2014_200_4D_tyszlakzOlchowcadoopuszczonejwsiWilsznia_resize_exposure.jpg
Jaszczurka zwinka pod obstrzałem obiektywów. Występuje na terenie całej Polski i podlega ścisłej ochronie. Jest najczęściej występującym gadem na terenie kraju126 odsłon
Rowery_2014_097_2D_konikwwitkowejWielkiej_resize_exposure.jpg
Koń na wypasie.102 odsłon
Rowery_2014_002_1D_mostnaWisoce_resize_exposure.jpg
Most na Wisłoce, dość kapryśnej w przypadku licznych opadów.158 odsłon
Rowery_2014_004_1D_koscio_w_myscowej_exposure.jpg
Murowana cerkiew Św.Paraskewii (obecnie kościół) w Myscowej124 odsłon
Rowery_2014_007_1D_starycmentarzwMyscowej_resize_exposure.jpg
Myscowa, cmentarz. Wieś założona na prawie wołoskim w 1420r. Na zdjęciu cmentarz z kamiennymi krzyżami autorstwa okolicznych łemkowskich kamieniarzy.113 odsłon
Rowery_2014_118_3D_natrasiezCiechaniadoDugiegoprzezOenniGrab_resize_exposure.jpg
Na trasie Ciechania - Długie. Nieistniejąca wieś Ciechania leżała w dolinie potoku u wschodnich zboczy wierchu Nad Tysowym. W Ciechanii stała drewniana cerkiew p.w. sw. Mikołaja zbudowana w 1790 r.. Wieś zniszczona w 1914/15 i ponownie w czasie I125 odsłon
Rowery_2014_208_4D_natrasieWilsznia-Smereczne_resize_exposure.jpg
Na trasie Wilsznia - nieistniejąca wieś Smereczne. We wsi smereczne w czasie IIWŚ Niemcy wybudowali tu straznicę graniczną. Do regulacji płynącego obok potoku użyli płyt nagrobnych z cmentarza żydowskiego w Dukli.162 odsłon
Rowery_2014_202_4D_natrasieWilsznia-Smereczne_resize_exposure.jpg
Na trasie Wilsznia - Smereczne. Wilsznia nieistniejąca wieś której jedynym zachowanym śladem jest krzyż kamienny z 1899 roku.110 odsłon
Rowery_2014_156_3D_natrasieCzarne-WoowiecprzezKrzyw_resize_exposure.jpg
Na trasie Wołowiec - Krzywa. We wsi Krzywa znajduje się dawna cerkiew grekokatolicka obecnie kościół katolicki164 odsłon
Rowery_2014_130_3D_Radocyna_resize_exposure.jpg
Ośrodek szkoleniowy w Radocynie. Kiedyś duża wioska. Znajduje się tu schronisko nadleśnictwa. Obok jest niewielkie lapidarium utworzone z zebranych kamiennych rzeźb łemkowskich z tamtejszych okolic.141 odsłon
Rowery_2014_087_2D_okolicewitkowejWielkiej_resize_exposure.jpg
Okolice Świątkowej Wielkiej, znajdują się tu liczne krzyże i kapliczki na całej długości drogi do Świerzowej Ruskiej poza najczęściej odwiedzaną cerkwią i cmentarzem.108 odsłon
Rowery_2014_143_3D_okolicewysiedlonejwsiCzarne_resize_exposure.jpg
Okolice nieistniejącej wsi Czarne. We wsi do jeszcze tu do 1993 istniała cerkiew, która niszczała. Rozebrano ją i przekazano do renowacji. Dziś jest udostępniona zwiedzającym w Sądeckim Muzeum Etnograficznym w Nowy Sączu. 107 odsłon
Rowery_2014_175_3D_okolicewysiedlonejwsiNieznajowa_resize_exposure.jpg
Okolice nieistniejącej wsi Nieznajowa. Kiedyś Nieznajowa była ośrodkiem handlowym gdzie corocznie odbywały się cztery duże jarmarki. We wsi znajduje się cmenatarz z kilkunastoma ciekawymi nagrobkami.111 odsłon
Rowery_2014_180_3D_okoliceNieznajowej_resize_exposure.jpg
Okolice Nienzajowej.104 odsłon
Rowery_2014_182_4D_okoliceOstrysznego_resize_exposure.jpg
Okolice Ostrysznego. Podstawowym elementem sieci wodnej MPN jest rzeka Wisłoka z dopływami. Ma typowo górski charakter. Tworzy malownicze przełomy (Nieznajowa-Rozstajne, Ostryszne-Myscowa), kaskady.126 odsłon
Rowery_2014_183_4D_okoliceOstrysznego_resize_exposure.jpg
Okolice przysiółka wsi Polany - Ostryszne.139 odsłon
Rowery_2014_167_3D_okoliceWoowca_resize_exposure.jpg
Okolice Wołowca. Wołowiec położony jest w dolinach potoków Mareska i Zawoja. W samej wsi znajduje się m.in. cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, która jest usytuowana nad drogą do Nieznajowej.109 odsłon
Rowery_2014_083_2D_okoliceFolusza_resize_exposure.jpg
Okolice wsi Folusz. Na terenie wsi Folusz na zboczu Góry Kosma zlokalizowany jest Diabli Kamień - pomnik przyrody – grupa skał, wychodnia piaskowca magurskiego. 104 odsłon
Rowery_2014_235_4D_okolicePolany_resize_exposure.jpg
Okolice wsi Polany koło Krempnej. Miał tu w latach 80/90 XXw miejsce tragiczny konflikt pomiędzy mieszkańcami wsi Polany o cerkiew, która od 1992 roku jest współużytkowana przez polańską parafię rzymskokatolicka i również udostępniana grekok105 odsłon
Rowery_2014_212_4D_natrasieWilsznia-Smereczne_resize_exposure.jpg
Okolice wsi Smereczne (w latach 1977-1981 Świerkowa) 100 odsłon
Rowery_2014_188_4D_trasazPolandoOlchowca_resize_exposure.jpg
Olchowie obecnie to kilkanaście chyż łemkowskich i coroczne obchody odpustu greckokatolickiego zwane Kermeszem.138 odsłon
Rowery_2014_196_4D_komennymostekprzycerkwiwOlchowcu_resize_exposure.jpg
Olchowiec (kiedyś łemkowski Vilchovec)- wieś łemkowska w środkowej części Beskidu Niskiego. Kamienny mostek prowadzący do cerkwi w Olchowcu.115 odsłon
Rowery_2014_114_3D_drogamidzynieistniejcymiwioskamizydowskieiCiechania_resize_exposure.jpg
Panorama pomiędzy wsiami Ciechania -Żydowskie99 odsłon
Rowery_2014_140_3D_okolicewysiedlonejwsiCzarne_resize_exposure.jpg
Peleton w okolicy wsi Czarne130 odsłon
Rowery_2014_216_4D_drewnianadzwonnicawwysiedlonejwisiSmereczne_resize_exposure.jpg
Pomnik upamiętniający nieistniejącą wieś Smereczne. Po II wojnie światowej wieś została całkowicie wysiedlona w ramach Akcji „Wisła”.98 odsłon
Rowery_2014_132_3D_Radocyna_resize_exposure.jpg
Postój w Radocynie. W czasie IIWŚ stacjonował tu duży oddział straży granicznej. W dolinie zachowało się wiele śladów wsi: kapliczki, przydrożne krzyże, stare piwnice, dzikie drzewa owocowe.129 odsłon
Rowery_2014_142_3D_okolicewysiedlonejwsiCzarne_resize_exposure.jpg
Przydrożna kapliczka w nieistniejącej wsi Czarne108 odsłon
Rowery_2014_179_3D_przydronekapliczkiwNieznajowej_resize_exposure.jpg
Przydrożne kapliczki w Nieznajowej. Znajdowała się tutaj jedna z piękniejszych beskidzkich cerkwi (pw. Św. Kosmy i Damiana). Zawaliła się w 1964 r., do 1973 roku stały tam pozostałości wieży.107 odsłon
Rowery_2014_133_3D_Radocyna_resize_exposure.jpg
Radocyna, kładka.103 odsłon
Rowery_2014_170_3D_brdnarzeceZawoja_resize_exposure.jpg
Rowerem przez strumień Zawoja wypływający spod Mareszki (801 m.n.p.m.)149 odsłon
Rowery_2014_055_2D_SanktuariumMatkiBoejKrlowejGrwSkalniku_resize_exposure.jpg
Sankturium Matki Bożej Królowej Gór w Skalniku107 odsłon
Rowery_2014_174_3D_cmentarzwysiedlonejwsiNieznajowa_resize_exposure.jpg
Tablica na cmentarzu w Nieznajowej. Cmentarz znajduje się około 500m na zachód od zbiegu Zawoi i Wisłoki.115 odsłon
Rowery_2014_085_2D_wiatanaczerwonymszlakumidzyMagurawierzow_resize_exposure.jpg
Wiata na szlaku prowadzącym na Magurę138 odsłon
Rowery_2014_053_2D_natrasiemidzyKotaniemaSkalnikiem-widoknaKamien_resize_exposure.jpg
Widok na Kamień pomiędzy wsiami Kotań i Skalnik114 odsłon
Rowery_2014_011_1D_Wisoka_resize_exposure.jpg
Wisłoka. Długość rzeki to 164 km, powierzchnia dorzecza to 4110 km². Wisłoka ma źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na wysokości 575 m n.p.m.119 odsłon
Rowery_2014_022_2D_przejazdwzduzalewuwKrempnej_resize_exposure.jpg
Zalew w Krempnej.153 odsłon
plików: 49, stron: 1

 
   
   

Wybierz język: