Galerie zdjęć z Imprez Oddziału PTTK przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

W razie braku Twojej zgody w dowolnej chwili na opublikowanie Twojego wizerunku na stronie galerii Oddziału prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres mailowy wówczas wskazane zdjęcia będą usunięte

 
 

Strona główna > IMPREZY ODDZIAŁU PTTK PRZY WSK 'PZL-RZESZÓW' S.A. W 2016 ROKU(inf. dla. uż.telef. zdj.o formacie >150k ) > "Pogórze Przemyskie" 11-13.03

pog_przem_2016dsc08137.jpg
Cerkiew wzniesiona na ponad doliną rzeki Wiar, w okresie pomiędzy poł. XIV a poł. XV w., 112 odsłon
pog_przem_2016dsc07882.jpg
Cmentarz i cerkwisko w Paportnie znajduje się przy niebieskim szlaku m-dzy Kalwarią Pacławską a Suchym Obyczem99 odsłon
pog_przem_2016dsc07987.jpg
Droga do kiedyś byłego ośrodka rządowego, dziś to komercyjny moloch91 odsłon
pog_przem_2016dsc08088.jpg
Droga na Kopystańkę86 odsłon
pog_przem_2016dsc08017.jpg
Figurka u naszych gospodarzy86 odsłon
pog_przem_2016dsc08096.jpg
Góra Kopystańka 541 m n.p.n. niedaleko Rybotycz i Posady Rybotyckiej87 odsłon
pog_przem_2016dsc08085.jpg
Gołębnik z Gołębiami w Rybotyczach87 odsłon
pog_przem_2016dsc08063.jpg
Jedna z kaplic na "Drodze Męki Pańskiej" w Kalwarii Paławskiej, Kaplice zbudowane są według jednego wzorca nawiązującego do porządku klasycystycznego z elementami neogotyckimi i neobarokowymi. 85 odsłon
pog_przem_2016dsc08068.jpg
Jedna z kapliczek w Kalwarii Pacławskiej na szlaku Dróżki Męki Pańskiej88 odsłon
pog_przem_2016dsc07992.jpg
Jedna z licznych ambon myśliwskich a wokół rozyspana żywność. Obiekt ma umożliwiać myśliwym wygodne oddanie strzału do bezbronnej zwierzyny.84 odsłon
pog_przem_2016dsc08048.jpg
Kalwaria Pacławska (465 m n.p.m) założona była przez A.M. Fredrę w 1665 roku. Jest tu Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. 86 odsłon
pog_przem_2016dsc08060.jpg
Kaplica 6b "Ciemnica" z Cudownym Źródłem, Stacja 11 Dróżki Męki Pańskiej88 odsłon
pog_przem_2016dsc07841.jpg
Melioracja85 odsłon
pog_przem_2016dsc08087.jpg
Miniatura zamku w Rybotyczach, twórcą był śp. Adam Brągiel92 odsłon
pog_przem_2016dsc07946.jpg
można o sucharach jak i czekoladzie przejść 25 km błotnistych ścieżek97 odsłon
pog_przem_2016dsc07953.jpg
można o sucharach jak i czekoladzie przejść 25 km błotnistych ścieżek93 odsłon
pog_przem_2016dsc08141.jpg
Murowana Cerkiew św.Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Jest to najstarsza zachowana cerkiew na ziemiach polskich96 odsłon
pog_przem_2016dsc07941.jpg
Na szczycie góry Suchy Obycz (616 m n.p.m.) najwyższego wzniesienia Pogórza Przemyskiego 139 odsłon
pog_przem_2016dsc07993.jpg
Na szlaku Kalwaria Pacławska - Grąziowa. We wsi Grąziowa W 1959 r. osiedlono emigrantów z Grecji.93 odsłon
pog_przem_2016dsc08110.jpg
Na zboczu góry Kopystańska i granicy niewielkiego utworzonego w 2001 roku Rezerwatu przyrody Kopystańka.139 odsłon
pog_przem_2016dsc07922.jpg
Omszone drzewa89 odsłon
pog_przem_2016dsc08004.jpg
Pasmo Jamnej mimo grząskich ścieżek może przyciągać spragnionych izolacji bo rzadko tu idzie spotkać turystę89 odsłon
pog_przem_2016dsc08010.jpg
Pasmo Jamnej na południu Pogórza Przemyskiego86 odsłon
pog_przem_2016dsc08007.jpg
Pasmo Jamnej to dobrze oznakowany ale zdewastowany przez zrywki drzewa i zaniedabny dla turystów na całej długości ok 15km grzbiet. Długość pasma wynosi około 15 km. Szczyty: Kiczera (566 m n.p.m.), Cień (531 m n.p.m.), Jamna (598 m n.p.m.).87 odsłon
pog_przem_2016dsc08138.jpg
Podcienia budynku posadowionego przy cerkwii w Posadzie Rybotyckiej (bud.opuszczony)93 odsłon
pog_przem_2016dsc08132.jpg
Ruiny zabudowań gospodarczych we wsi Posada Rybotycka89 odsłon
pog_przem_2016dsc08133.jpg
Ruiny zabudowań gospodarczych we wsi Posada Rybotycka92 odsłon
pog_przem_2016dsc08146.jpg
Rynek w Pruchniku. Jeden z domów na rynku.93 odsłon
pog_przem_2016dsc08134.jpg
Rzeka Wiar, koło wsi Jureczkowa, 70km, rzeka przepływa przez ziemie polskie i ukraińskie uchodząc do Sanu84 odsłon
pog_przem_2016dsc08020.jpg
Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej90 odsłon
pog_przem_2016dsc07840.jpg
Stare zabudowania w Kalwarii Pacławskiej90 odsłon
pog_przem_2016dsc08051.jpg
Stare zabudowania w Kalwarii Pacławskiej stanowiły kiedys bazę noclegową dla Pątników93 odsłon
pog_przem_2016dsc07887.jpg
Stary cmentarz i cerkwisko w Paportnie położone są od granicy z Ukrainą raptem 500m.102 odsłon
pog_przem_2016dsc07916.jpg
Straż graniczna na trasie m-dzy Kalwarią Pacławską a Arłamowem pilnie śledzi nasze poczynania102 odsłon
pog_przem_2016dsc07917.jpg
Straż graniczna na trasie m-dzy Kalwarią Pacławską a Arłamowem pilnie śledzi nasze poczynania92 odsłon
pog_przem_2016dsc07851.jpg
Takie bele mogą ważyć nawet 200-300kg89 odsłon
pog_przem_2016dsc08076.jpg
W dolinie rzeki Wiar granice Doliny Jozafata wytyczają trzy kamienne słupy.92 odsłon
pog_przem_2016dsc07857.jpg
W drodze do Arłamowa z Kalwarii Pacławskiej. Lokalizacja klasztoru w tym terenie związana była z koncepcją tworzenia szeregu twierdz nad rzeką Wiar, które za zadanie miały wzmacniać "bramę przemyską". 132 odsłon
pog_przem_2016dsc07912.jpg
W drodze na Suchy Obycz104 odsłon
pog_przem_2016dsc07998.jpg
W drodze na Suchy Obycz81 odsłon
pog_przem_2016dsc08003.jpg
W drodze na Suchy Obycz102 odsłon
pog_przem_2016dsc07970.jpg
W ministerialnym ośrodku PRL w Arłamowie bywał m.i przywódca Jugosławii Josip Broz Tito,na pierwszym planie nowopowstały obiekt hotelowy.95 odsłon
pog_przem_2016dsc08151.jpg
W Pruchniku z więzy widokowej o wysokości ok. 16m posadowionej na górze Iwa (406m.n.p.m.) widać wiatraki w Kosinie oddalone w linii prostej o około 25km.91 odsłon
pog_przem_2016dsc08032.jpg
W Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej oraz Franciszkanach w Kalwarii Pacławskiej92 odsłon
pog_przem_2016dsc08089.jpg
Wdrodze na Kopystańkę. Z Rybotycz na szczyt to około minut marszu żółtym szlakiem.114 odsłon
pog_przem_2016dsc08080.jpg
We wsi Rybotycze dawniej do 1934 r miejscowość miała prawa miejskie, wieś położona jest w górnym dorzeczy rzeki Wiar88 odsłon
pog_przem_2016dsc08120.jpg
Widok na okoliczne wzgórza ze zboczy Kopystańki84 odsłon
pog_przem_2016dsc08124.jpg
Widok na okoliczne wzgórza ze zboczy Kopystańki82 odsłon
pog_przem_2016dsc08126.jpg
Widok na okoliczne wzgórza ze zboczy Kopystańki86 odsłon
plików: 53, stron: 2 1

 
   
   

Wybierz język: