PTTK jako Organizacja

Karta praw i obowiązków członka PTTK(*)


admin, 2020-12-31 00:00:03

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą KARTĄ:


1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:


1.1. nosić odznakę PTTK,


1.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,


1.3. korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występującego w roli rzecznika interesów turysty,


1.4. korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,


1.5. korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,


1.6. pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,


1.7. uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,


1.8. uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,1.9. uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,


1.10. oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,


2. Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,


3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,


4. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,


5. Za działalność w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:


5.1. odznaką ORLEGO LOTU nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,


5.2. odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,


5.3. odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,5.4. DYPLOMEM PTTK. za aktywną działalność,


5.5. odznaką ZASŁUŻONY w PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.6. odznaką HONOROWĄ PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.7. ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO


6. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:


6.1. reprezentować godnie imię turysty polskiego,


6.2. współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,


6.3. udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,


6.4. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,6.5. szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,


6.6. ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,


6.7. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,


6.8. regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,


6.9. pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,


7. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.


Zarząd Główny PTTK(*) Powyższy Karta... została przytoczona na podstawie źródła ze strony ZG PTTK


Karta praw i obowiązków członka PTTK(*)


admin, 2020-12-31 00:00:03

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest organizacją skupiającą turystów, którzy zrzeszają się w celu uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz swój czas, siły i umiejętności poświęcają pracy społecznej w Towarzystwie. Członek PTTK, który zapoznał się ze Statutem PTTK, podpisał deklarację członkowską, został przyjęty do PTTK zgodnie z art. 12 ust. 3 i posiada legitymację członkowską z opłaconymi składkami na rok bieżący ma prawa określone w art. 13 i 19 Statutu PTTK oraz obowiązki określone w art. 14, a na podstawie art. 15 Statutu PTTK ujęte niniejszą KARTĄ:


1. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:


1.1. nosić odznakę PTTK,


1.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,


1.3. korzystać z pomocy POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO występującego w roli rzecznika interesów turysty,


1.4. korzystać z obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,


1.5. korzystać z obiektów i urządzeń oddziałów PTTK na zasadach określonych przez właściwy dla danego obiektu i urządzenia zarząd oddziału PTTK,


1.6. pierwszeństwa przy korzystaniu ze SCHRONISK PTTK,


1.7. uzyskiwania rabatów handlowych przewidzianych dla członków i członków kadry POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO W SCHRONISKACH PTTK,


1.8. uzyskiwania innych rabatów handlowych w innych obiektach na zasadach określonych umową pomiędzy ZG PTTK i gestorem obiektu lub inną organizację krajową albo zagraniczną,1.9. uczestniczenia w szkoleniach turystyczno-krajoznawczych PTTK i uzyskiwania stosownych uprawnień kadry Towarzystwa,


1.10. oczekiwania koleżeńskiej pomocy innych członków PTTK na trasach turystycznych,


2. Członek zwyczajny PTTK mający pełną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK,


3. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku od 16 do 18 lat) mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma prawo wybierać i być wybieranym do władz PTTK z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,


4. Małoletni członek zwyczajny PTTK (w wieku poniżej 16 lat) nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK. Małoletni członek zwyczajny PTTK zrzeszony w szkolnym kole krajoznawczo-turystycznym ma prawo wybierać i być wybieranym do władz tego koła,


5. Za działalność w POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM członek zwyczajny PTTK może zostać odznaczony:


5.1. odznaką ORLEGO LOTU nadawaną młodzieży do lat 21 za czynny i twórczy udział w działalności turystyczno-krajoznawczej,


5.2. odznaką 25 LAT w PTTK nadawaną za 25-letni staż członkowski,


5.3. odznaką 50 LAT w PTTK nadawaną za 50-letni staż członkowski,5.4. DYPLOMEM PTTK. za aktywną działalność,


5.5. odznaką ZASŁUŻONY w PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY nadawaną za aktywną działalność wśród młodzieży - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.6. odznaką HONOROWĄ PTTK nadawaną za szczególnie aktywną działalność - odznaka dwustopniowa: srebrna i złota,


5.7. ponadto w uznaniu wybitnych zasług na rzecz Towarzystwa Walny Zjazd PTTK może członkowi zwyczajnemu nadać GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO


6. Członek zwyczajny PTTK jest zobowiązany:


6.1. reprezentować godnie imię turysty polskiego,


6.2. współdziałać w ochronie walorów naturalnych i kulturowych kraju,


6.3. udzielać koleżeńskiej pomocy innym turystom na trasach turystycznych,


6.4. przestrzegać postanowień Statutu PTTK, regulaminów i uchwał władz PTTK,6.5. szanować i chronić majątek PTTK oraz być jego współgospodarzem,


6.6. ochraniać i propagować ochronę znakowanych szlaków turystycznych,


6.7. aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,


6.8. regularnie opłacać składkę członkowską PTTK,


6.9. pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla PTTK,


7. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych PTTK są zobowiązane do przestrzegania praw członków PTTK określonych w niniejszej Karcie.


Zarząd Główny PTTK(*) Powyższy Karta... została przytoczona na podstawie źródła ze strony ZG PTTKWitaj! Jesteś na stronie Stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. (dawniej przy WSK PZL-Rzeszów S.A.)

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dowiedzieć się o nas trochę więcej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. aktualną nazwą posługuje się od dnia 15.03.2017 roku. Poprzednia nazwa PTTK Oddział przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. została zastąpiona nową podążając w ślad za zmianą z dnia 01.07.2015 roku, którą wprowadziła firma WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy której mamy przyjemność działać.

Oddział istnieje i aktywnie działa dzięki pasji ludzi go tworzących oddających się społecznej i bezinteresownej pracy na rzecz członków stowarzyszenia, której efekty niosą wiele wspomnień współtowarzyszy niezliczonych już imprez turystycznych.

Nasze stowarzyszenie zrzesza ludzi,którzy mają podobne zainteresowania dalekie od wielkiej polityki i są nakierowane na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach jakimi są krajoznastwo, turystyka górska, narciarska, rowerowa oraz poezja śpiewana.

  Prowadzimy działalność w oparciu o statut, który możecie przeglądnąć w dziale "Wstąp do PTTK". Jesteśmy częścią większej organizacji, której siedziba główna jest w Warszawie, a nasze stowarzyszenie jest jedną z wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych PTTK. Ponadto jesteśmy zarejestrowani w odpowiednim rejestrze sądowym.

Skupiamy głównie osoby, które są lub były w jakiś sposób związane z kompleksem zakładów położonych przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie na terenie byłej WSK "PZL-Rzeszów" S.A. a dzisiaj Pratt&Whitney Rzeszów S.A.. Pomimo tego pośród naszych członków jest wiele osób z innych rzeszowskich zakładów jak również podkarpackich miejscowości i aktualnie nie zamykamy się już tylko do obszaru zakładu.

Oddział ma długą historią, gdyż miała ona swoje początki sięgające lat 50. XX wieku. W roku 1955 przy WSK działało Koło Zakładowe PTTK będące formalnie w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Wówczas PTTK prowadził szeroką działalność w zakładzie m.in. nadając w radiowęźle zakładowym cykliczne audycje i pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych.

W roku 1959 w Kole PTTK przy WSK działało 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki i wypoczynku, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie, narciarskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1963 lub 1962. W kolejnych latach przystępiono do usamodzielnienia się PTTK przy WSK poprzez wydzielenie z Koła Zakładowego samodzielnego Oddziału PTTK przy WSK. Formalnie nastąpiło to w styczniu 1964 roku. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu a okres ten jest poprzeplatany z historią WSK.

 

Kilka słów o PTTK.

Początki działalności PTTK przy WSK sięgają lat 50-tych XX w. W roku 1955 będąc kołem zakładowym w strukturach Oddziału Miejskiego, PTTK prowadził szeroką działalność, nadając w radiowęźle zakładowym pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych. W roku 1959 w kole PTTK przy WSK działało dynamicznie aż 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1962. Za oficjalną datę powstania samodzielnego Oddziału to styczeń 1964r, kiedy to powołano z koła samodzielny Oddział PTTK przy WSK. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu i w styczniu 2016 zakończył się 52. rok działalności PTTK przy WSK już jako samodzielnego Oddziału.

Cała ta historia tworzyła się przez długie lata i dzięki zasłudze wielu wartościowych i zaangażowanych bezinteresownie ludzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako organizacja ogólnokrajowa to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 315 (11.2009) oddziałów PTTK.[1] [1] Pierwsza część artykułu powstała na bazie: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php

 
Cookie Alert