Galerie zdjęć z Imprez Oddziału PTTK przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A.

W razie braku Twojej zgody w dowolnej chwili na opublikowanie Twojego wizerunku na stronie galerii Oddziału prosimy o zgłoszenie tego faktu na nasz adres mailowy wówczas wskazane zdjęcia będą usunięte

 
 

Strona główna > IMPREZY ODDZIAŁU PTTK PRZY WSK 'PZL-RZESZÓW' S.A. W 2014 ROKU > "Magurski Park Narodowy" 14-16 marca 2014, Krempna

1IMG_4125.jpg
Na terenie parku można wyróżnić dwa piętra roślinne: pogórza i regla dolnego.133 odsłon
1IMG_4129.jpg
Obszar Ochrony Ścisłej Kamień zajmuje powierzchnię 378 ha, natomiast cały MPN: 19962 ha.106 odsłon
1IMG_4132.jpg
Obszar Ochrony Ścisłej Kamień w zimowej aurze. Jest to także miejsce dla bytowania żbika. Chroni się tu drzewostan jodłowo-bukowy jaworzynę karpacką. 110 odsłon
1IMG_4042.jpg
Osobliwościami rezerwatu Kornuty są niewielkie jaskinie szczelinowe z Jaskinią Mroczną o długości korytarzy około 200 m.105 odsłon
1IMG_4024.jpg
Planowanie nieopodal OW.109 odsłon
1IMG_4076.jpg
Bobrze żeremia napotkane w Magurze Wątkowskiej. W całym Parku Magurskim występuje około 6. bobrzych rodzin.105 odsłon
1IMG_4096.jpg
Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej. W latach 50. minionego wieku obiekt całkowicie zdewastowany i z rozkradzionym wyposażeniem wnętrza zaadaptowano na kościół rzymskokatolicki.102 odsłon
1IMG_4088.jpg
Cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej. Trójdzielna, orientowana, z masywną wieżą umieszczoną nad przedsionkiem i kopułą z pseudo latarnią zakończoną krzyżem na jej szczycie89 odsłon
1IMG_4098.jpg
Cerkiew w Świątkowej Małej powstała ok. 1581. W 1762 wzniesiono obecną budowlę. We wnętrzu zachował się zniszczony przez nieznanych złodziei ikonostas.95 odsłon
1IMG_4097.jpg
Cmentarz przy Cerkwi św. Michała Archanioła w Świątkowej Małej99 odsłon
1IMG_4086.jpg
Droga leśna jedna z wielu w Magurze Wątkowskiej, ta prowadzi do Świątkowej Wielkiej96 odsłon
1IMG_4061.jpg
Granica rezerwatu "Kornuty" w północno-zachodniej części pasma Magury Wątkowskiej. Powierzchnia 11,9 ha.99 odsłon
1IMG_4139.jpg
Lepienie bałwana śnieżnego nieopodal góry Kamień (nad Kątami) (714 m n.p.m.).W tym rejonie napotkano kiedyś młodego niedźwiedzia. Więcej na: http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/tematy/laspolski110 odsłon
1IMG_4053.jpg
Magura Wątkowska ma cztery wierzchołki, od zachodu: Kornuty (830 m n.p.m.), Wątkowa (846 m n.p.m.), Magura (842 m n.p.m.) i Majdan (768 m n.p.m.)131 odsłon
1IMG_4057.jpg
Magura Wątkowska, oznakowanie93 odsłon
1IMG_4128.jpg
Magurski Park Narodowy stanowi część 13%, objętego ramami Dyrektywy Ptasiej, obszaru Beskidu Niskiego o powierzchni 154 tys. ha.94 odsłon
1IMG_4127.jpg
Magurski Park Narodowy utworzono w 1995 roku.91 odsłon
1IMG_4038.jpg
Ogrodzone przejście do rezerwatu Kornuty101 odsłon
1IMG_4059.jpg
Olbrzymi buk nie oparł się powiewom wiatru.90 odsłon
1IMG_4068.jpg
Oznakowanie w połowie pomiędzy Magurą 842 m n.p.m. a Świerzową 714 m n.p.m. na czerwonym szlaku88 odsłon
1IMG_4089.jpg
Pierwsza cerkiew w Świątkowej Wielkiej powstała przed 1581, kolejna na jej miejscu w 1757.87 odsłon
1IMG_4029.jpg
Pokonywanie rwących wód strumienia Kłopotnica u podnóży Magury Wątkowskiej114 odsłon
1IMG_4144.jpg
Polana po wyjściu z obszaru ochrony ścisłej "Kamień" 380m.n.p.m., po prawej w dole wieś Myscowa, wzdłuż drogi wieś Kąty96 odsłon
1IMG_4126.jpg
Ponad 90% powierzchni parku zajmują lasy.85 odsłon
1IMG_4123.jpg
Przełęcz Hałbowska 577m.n.p.m.89 odsłon
1IMG_4122.jpg
Przełęcz Hałbowska 577m.n.p.m., nieopodal znajduje się mogiła 1250 Żydów zamordowanych w 1942r.83 odsłon
1IMG_4087.jpg
Przydrożna kapliczka we wsi Świątkowa Wielka widziana po zejściu z Magury Wątkowskiej.82 odsłon
1IMG_4026.jpg
Przygotowanie do wyjazdu w Magurą Wątkowską114 odsłon
1IMG_4045.jpg
Rezerwat Kornuty (szczyt Kornuty 830 m n.p.m.) porasta buczyna karpacka z przewagą starodrzewu buków90 odsłon
1IMG_4048.jpg
Rezerwat przyrody Kornuty w północno-zachodniej części pasma Magury Wątkowskiej. 86 odsłon
1IMG_4032.jpg
Strumień Kłopotnica to lewy dopływ Wisłoki, do której wpływa we wsi Markuszka92 odsłon
1IMG_4031.jpg
Strumień Kłopotnica. Jego źródło wypływa ze zboczy Magury 842 m.n.p.m.97 odsłon
1IMG_4047.jpg
Teren rezerwatu Kornuty pokrywają lokalnie blokowiska głazów i okruchy skalne.114 odsłon
1IMG_4110.jpg
W schronisku po sezonie, OW "Pod Jodłą"150 odsłon
1IMG_4041.jpg
Wychodnie skalne z gruboziarnistego piaskowca magurskiego114 odsłon
1IMG_4064.jpg
Znak na szczycie Wątkowa 846 m n.p.m. w Paśmie Magury Wątkowskiej125 odsłon
           
plików: 36, stron: 1

 
   
   

Wybierz język: