Pobierz z tego miejsca
KALENDARZ IMPREZ W ROKU 2012

LEGENDA STATUSU IMPREZY
 Impreza anulowana  Zapisy na Imprezę trwają lub Impreza w toku  Impreza zakończona

Lp
Termin Imprezy
Nazwa imprezy turystycznej w 2012
 Miejsce pobytu
  1
09-12 luty
 Beskid Sądecki - Krynica-Zdrój
 2
28 kwiecień - 3 maj
Sudety
(Kotlina Kłodzka)
3
07-10 czerwiec
Kraśnik, Roztocze Zachodnie
 4
3028 lipiec - 05 sierpień
Ukraina
OsmołodaPolanica
 5
19-26 sierpień
Zakopane
(noclegi dzielnica Olcza)
 6
5-7 październik
Ustrzyki Dolne/Hotelik Biały
7
09-11 Listopad
 Beskid Sądecki
(noclegi w schroniskach górskich)
8
29 Grudzień - 01 Styczeń 
Bieszczady/Beskid Niski
Uwagi:
(Ł)Organizatorem jest PTTK z Łańcuta, impreza łączona
(IW) Impreza wewnętrzna, wolne miejsca tylko po ogłoszeniu
W razie zmian w kalendarzu i ogłoszeń o zapisach, będą one komunikowane na stronie www.wskrzeszow.pttk.pl
Ubezpieczenie NNW:
15 marca 2012 r. przedstawiciele ZG PTTK podpisali w imieniu Towarzystwa dwuletnią Umowę ubezpieczeniową Nr 5834 - 00.784.320 - Ubezpieczenia Następstw Nieszczęsliwych Wypadków wszystkich członków PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską ). Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.: - od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013r. w przypadku opłacenia składki za rok 2012. W ramach umowy ubezpieczenia AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkich członków PTTK z opłaconą składką członkowską bez względu na WIEK.
Szczegóły ubezpieczenia tutaj