PTTK jako Organizacja

Jak wykupić znaczki członkowskie PTTK i zachować ubezpieczenie NNW oraz członkostwo w PTTK gdy zamknięto biuro?


admin, 2020-03-22 20:15:59


Koleżanki, Koledzy - Członkowie PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Ze względu na zamknięcie biura do odwołania z przyczyn zagrożenia epidemiologicznego pojawiły się trudności w dystrybucji znaczków członkowskich PTTK, które m.in. uprawniają do ubezpieczenia NNW od 01.04.2020 – 31.03.2021 roku oraz są podstawą członkostwa w PTTK.

W zaistniałej sytuacji członkom PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A., którzy dotychczas nie opłacili składki członkowskiej PTTK za 2020 rok w ceu zapewnienia ciągłości członkostwa oraz ubezpieczenia NNW (aktualne upływa z dniem 31.03.2020r) proponujemy aby w miarę możliwości:

- składki członkowskie PTTK opłacać przelewem na konto Oddziału, w tytule podając imię nazwisko i za jaki rok (np. Jan Kowalski składka PTTK za 2020 rok).

Nr konta bankowego 93 1240 4751 1111 0000 5511 3061
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 5

Składka PTTK w 2020, wynosi 65 zł (normalny) lub 40zł (ulgowy).

Do ubezpieczenia NNW liczy się dzień następujący po dokonaniu wpłaty za składkę członkowską PTTK
Przepisy PTTK.

Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Informację o wpłacie prosimy przekazać na ogólny adres email: oddzial@wskrzeszow.pttk.pl lub pod numerem tel. 601.311.403


Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa umowa ubezpieczeniowa NNW członków -Kliknij po szczegóły tutaj.

Jak wykupić znaczki członkowskie PTTK i zachować ubezpieczenie NNW oraz członkostwo w PTTK gdy zamknięto biuro?


admin, 2020-03-22 20:15:59


Koleżanki, Koledzy - Członkowie PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A.

Ze względu na zamknięcie biura do odwołania z przyczyn zagrożenia epidemiologicznego pojawiły się trudności w dystrybucji znaczków członkowskich PTTK, które m.in. uprawniają do ubezpieczenia NNW od 01.04.2020 – 31.03.2021 roku oraz są podstawą członkostwa w PTTK.

W zaistniałej sytuacji członkom PTTK Oddział przy Pratt & Whitney Rzeszów S.A., którzy dotychczas nie opłacili składki członkowskiej PTTK za 2020 rok w ceu zapewnienia ciągłości członkostwa oraz ubezpieczenia NNW (aktualne upływa z dniem 31.03.2020r) proponujemy aby w miarę możliwości:

- składki członkowskie PTTK opłacać przelewem na konto Oddziału, w tytule podając imię nazwisko i za jaki rok (np. Jan Kowalski składka PTTK za 2020 rok).

Nr konta bankowego 93 1240 4751 1111 0000 5511 3061
Nazwa banku: BANK PEKAO S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 5

Składka PTTK w 2020, wynosi 65 zł (normalny) lub 40zł (ulgowy).

Do ubezpieczenia NNW liczy się dzień następujący po dokonaniu wpłaty za składkę członkowską PTTK
Przepisy PTTK.

Odbiór znaczków może nastąpić w późniejszym terminie w biurze Oddziału lub za pośrednictwem osób upoważnionych.

Informację o wpłacie prosimy przekazać na ogólny adres email: oddzial@wskrzeszow.pttk.pl lub pod numerem tel. 601.311.403


Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa umowa ubezpieczeniowa NNW członków -Kliknij po szczegóły tutaj.


Witaj! Jesteś na stronie Stowarzyszenia - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. (dawniej przy WSK PZL-Rzeszów S.A.)

Zatrzymaj się na chwilę i spróbuj dowiedzieć się o nas trochę więcej.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział przy Pratt&Whitney Rzeszów S.A. aktualną nazwą posługuje się od dnia 15.03.2017 roku. Poprzednia nazwa PTTK Oddział przy WSK "PZL-Rzeszów" S.A. została zastąpiona nową podążając w ślad za zmianą z dnia 01.07.2015 roku, którą wprowadziła firma WSK "PZL-Rzeszów" S.A. przy której mamy przyjemność działać.

Oddział istnieje i aktywnie działa dzięki pasji ludzi go tworzących oddających się społecznej i bezinteresownej pracy na rzecz członków stowarzyszenia, której efekty niosą wiele wspomnień współtowarzyszy niezliczonych już imprez turystycznych.

Nasze stowarzyszenie zrzesza ludzi,którzy mają podobne zainteresowania dalekie od wielkiej polityki i są nakierowane na aktywne spędzanie wolnego czasu w różnych formach jakimi są krajoznastwo, turystyka górska, narciarska, rowerowa oraz poezja śpiewana.

  Prowadzimy działalność w oparciu o statut, który możecie przeglądnąć w dziale "Wstąp do PTTK". Jesteśmy częścią większej organizacji, której siedziba główna jest w Warszawie, a nasze stowarzyszenie jest jedną z wielu samodzielnych jednostek organizacyjnych PTTK. Ponadto jesteśmy zarejestrowani w odpowiednim rejestrze sądowym.

Skupiamy głównie osoby, które są lub były w jakiś sposób związane z kompleksem zakładów położonych przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie na terenie byłej WSK "PZL-Rzeszów" S.A. a dzisiaj Pratt&Whitney Rzeszów S.A.. Pomimo tego pośród naszych członków jest wiele osób z innych rzeszowskich zakładów jak również podkarpackich miejscowości i aktualnie nie zamykamy się już tylko do obszaru zakładu.

Oddział ma długą historią, gdyż miała ona swoje początki sięgające lat 50. XX wieku. W roku 1955 przy WSK działało Koło Zakładowe PTTK będące formalnie w strukturach Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Wówczas PTTK prowadził szeroką działalność w zakładzie m.in. nadając w radiowęźle zakładowym cykliczne audycje i pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych.

W roku 1959 w Kole PTTK przy WSK działało 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki i wypoczynku, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie, narciarskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1963 lub 1962. W kolejnych latach przystępiono do usamodzielnienia się PTTK przy WSK poprzez wydzielenie z Koła Zakładowego samodzielnego Oddziału PTTK przy WSK. Formalnie nastąpiło to w styczniu 1964 roku. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu a okres ten jest poprzeplatany z historią WSK.

 

Kilka słów o PTTK.

Początki działalności PTTK przy WSK sięgają lat 50-tych XX w. W roku 1955 będąc kołem zakładowym w strukturach Oddziału Miejskiego, PTTK prowadził szeroką działalność, nadając w radiowęźle zakładowym pogadanki radiowe, wydając komunikaty oraz prowadząc wystawy umieszczane w 10 gablotach krajoznawczych. W roku 1959 w kole PTTK przy WSK działało dynamicznie aż 256 członków. Koło posiadało wówczas własną wypożyczalnię sprzętu i zajmowało się propagowaniem aktywnej turystyki, takiej jak: wycieczki piesze, kolarskie, górskie i wodne. W formie koła stowarzyszenie działało do końca roku 1962. Za oficjalną datę powstania samodzielnego Oddziału to styczeń 1964r, kiedy to powołano z koła samodzielny Oddział PTTK przy WSK. W chwili przeobrażenia Oddział liczył 372 członków. Spowodowało to znaczne uszczuplenie szeregów Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie. Od tego momentu upłynęło wiele czasu i w styczniu 2016 zakończył się 52. rok działalności PTTK przy WSK już jako samodzielnego Oddziału.

Cała ta historia tworzyła się przez długie lata i dzięki zasłudze wielu wartościowych i zaangażowanych bezinteresownie ludzi.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako organizacja ogólnokrajowa to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Najbardziej popularne dyscypliny turystyki kwalifikowanej to: turystyka górska, piesza, kajakowa, żeglarska, kolarska, motorowa i narciarska.

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą - pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa. PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny - turystykę aktywną. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK - terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 315 (11.2009) oddziałów PTTK.[1] [1] Pierwsza część artykułu powstała na bazie: http://www.pttk.pl/pttk/slowo.php

 
Cookie Alert